Omschrijving vijf natuurgerichte principes & werkvormen

Als Natuurgeneeskundig Therapeut werk ik op basis van de vijf natuurgerichte principes: Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Deze zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar, waardoor aandacht voor elk principe belangrijk is voor een goed evenwicht en balans. 

 

Communicate, even when it’s uncomfortable or uneasy. One of the best ways to heal, is simply getting everything out”.
~ the minds journal

Natuurgeneeskundige behandeling

Energie is de basis voor het functioneren van de mens. De wisselwerking tussen cliënt en therapeut zijn daarom het eerste gegeven voor een goede samenwerking. Werkend vanuit een holistische visie maak ik gebruik van de werkvorm die op dat moment het best bij de cliënt past.

Een natuurgeneeskundige behandeling kan bestaan uit alle werkvormen die ik aanbied, zoals Ayurveda, Drainage, Dermatherapie, Lichaamsgerichte therapie, Healing, Counseling en Natuurgeneeskundig advies om geestelijke en/of lichamelijke klachten te verminderen en waardoor je inzichten krijgt die je weer op weg helpen. Lees hier een beschrijving van hoe ik invulling geef aan de vijf natuurgerichte principes.

5 natuurgerichte principes

Energie

Alles bestaat uit energie en is de basis van het leven. Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft een eigen energie. Er bestaan twee soorten energie, tastbare en niet-tastbare energie. Tastbare energie krijg je door te eten en verbranding van voedsel voor je lichaam. Niet-tastbare energie vind je in je aura en diverse chakra’s. Het is belangrijk om beide vormen van energie in balans te houden voor een optimale energie huishouding. De werkvormen die ik toepas om dit te bereiken zijn Ayurveda, Lichaamsgerichte therapie, Energetische Therapie, Coaching & Counseling.

Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren. De werkvormen die ik toepas om de prikkeloverdracht te verbeteren zijn Ayurveda, Energetische Therapie en Coaching & Counseling die zorgen voor inzicht in het mentale probleem en helpen de cliënt weer op een positieve manier in beweging te komen. Ayurveda en Lichaamsgerichte therapie voor het opheffen van een fysieke klacht en verbeteren van de gezondheid.

.

Drainage

In deze hectische maatschappij wordt ons lichaam regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Dit geldt ook voor onverteerde emoties zoals negatieve gedachtes en ervaringen die in het lichaam zijn  opgeslagen en voor blokkades zorgen. Het is belangrijk om deze gifstoffen regelmatig af te voeren en te reinigen, waardoor het immuunsysteem wordt gestimuleerd. De werkvormen die ik toepas voor ongewenste emotionele blokkades zijn Ayurveda en Counseling & Coaching, die erop gericht zijn om je weer met jezelf te verbinden in plaats van je altijd maar aan te passen en te zijn wie je niet bent. Voor toxische fysieke belasting zet ik Lichaamsgerichte therapie  en Huidtherapie in. Hierdoor ben je weer in staat om weer optimaal te functioneren.

Voeding

Goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van bouwstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Behalve fysieke voeding heeft ook geestelijke voeding invloed op onze gezondheid. Zo kan belemmerende geestelijke voeding als een negatief zelfbeeld of te veel piekeren ervoor zorgen dat je niet goed kunt ontspannen. Door belemmerende overtuigingen te vervangen door positieve en te zorgen voor meer zelfvertrouwen kan dit worden gerealiseerd. Samen gaan we op zoek naar oplossingen die jou gelukkig maken in plaats van de focus te leggen op problemen. De werkvormen die ik toepas om dit te bereiken zijn Ayurveda, Lichaamsgerichte therapie, Coaching & Counseling.

Psyche - levenskunst

Tijdens mijn behandelingen en gesprekken wordt er veel aandacht besteed aan bewustwording. Het is belangrijk bewust te worden van belemmerende denk- en gedragspatronen. Tijdens het bewustwordingsproces, die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, leer je je eigen patronen herkennen en kan er verandering plaatsvinden. Samen gaan we onderzoeken waar en wanneer deze zijn ontstaan zodat je deze patronen kunt doorbreken en loslaten. De werkvormen die ik toepas om dit te bereiken zijn Coaching & Counseling.

“Een opgeruimde geest draagt bij aan een opgeruimde wereld”
Rabia Mohan

Wie is Rabia Mohan:

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de schoonheid van de ziel. Ik groeide op in een omgeving waarin ik niet compleet mezelf kon zijn en waarbij ik het gevoel had dat ik niet werd geaccepteerd voor wie ik was. Dit leidde ertoe dat ik jaren kampte met depressies. Door op zoek te gaan naar technieken voor mijn herstel kwam ik in aanraking met Ayurveda, de oude Indiase gezondheidsleer die ‘kennis van het leven’ betekent. Omdat bewuste ademhaling en beweging voor een belangrijk deel hebben bijgedragen aan mijn herstelproces, heb ik ook de opleiding tot yogadocent (300 uur Yoga Teacher Training) gevolgd. Nadat ik er weer bovenop was, was ik vastbesloten om mijn bevindingen en talenten te delen met anderen om hún welzijn te bevorderen.

In mijn praktijk als innerlijkeschoonheidsspecialist merkte ik hoe veel mensen worstelen met zichzelf en hun plek in hun leven, werk en de maatschappij en hoe de gesprekken die ik aansluitend op een behandeling met hen voerde een heilzame uitwerking op hen hadden. Daardoor ben ik ook trainingen en opleidingen in coaching en counseling gaan volgen en ben ik nu als gecertificeerde counselor-coach aangesloten bij een beroepsvereniging zodat cliënten mijn behandelingen vergoed kunnen krijgen.

Omdat ik zoveel oog heb voor de mens achter mijn cliënt, heb ik al veel mensen met succes kunnen begeleiden. Counseling kan overigens ook preventief worden ingezet, gewoon omdat je daar even behoefte aan hebt. Een goede vertrouwensrelatie met elkaar is hierbij van groot belang.

Sinds kort ben ik ook gediplomeerd Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut. Al mijn ervaring en kennis kan ik nu inzetten voor mijn eigen praktijk waarin ik ook jou met persoonlijke aandacht in een veilige omgeving kan helpen om je focus weer op je eigen prachtige essentie terug te brengen.

Pin It on Pinterest